4/11/10

να τους δω να τρέχουν

O ΓΑΠ είναι έξυπνος και προνοητικός άνθρωπος.
Έχει μάθει να τρέχει καλά.
Γιατί ξέρει πως θα του χρειαστεί.

Να τους δω να τρέχουν - Τerror ex crew