4/9/07

Η διαφορά της διαφοράςΚι εμείς που πάμε απ΄το ανάποδο ρεύμα
σε ρεύμα πάμε.
Κι οι μειοψηφίες, εμείς
πλήθος είμαστε.
Εμείς οι άλλοι

είμαστε άλλοι για μας
και για τους άλλους άλλοι.
Η διαφορά της διαφοράς.
Κι ανάμεσα, εγώ, διαιρέθηκα.